Hemel en Aarde

Aarde en Hemel worden als ver van elkaar verwijderd gezien. Je komt pas na het leven in de Hemel. En wie weet kom je er niet. Maar waarom over de Hemel hebben als we op aarde zijn. Het is geen beloning na je leven. Je kan ook werken aan een hemel op aarde.
De wereld is in vele opzichten verloederd. Hier in Nederland zijn we nog van het meeste leed verwijderd maar alle geweld en armoede komt ook in Nederland op steeds grotere schaal voor. De oorzaken van dit al is zo legio dat we niet zomaar kunnen werken aan een hemel op aarde. Dit moet met langzame stappen gebeuren. Vanuit alle hoeken van de wereld dient er verbetering nagestreefd te worden.
Waarom zouden we een vervelend leven krijgen terwijl dat niet nodig is. Waarom moeten we zoveel schade aanrichten terwijl dat niet nodig is. Waarom maken we zoveel onderscheid en benadrukken we de verschillen als dat niet nodig is.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geloof is al goed of niet goed. Laat staan als je niet gelooft.

Landen zorgen al voor een onderscheid

Kleur of ras zorgen al voor een onderscheid

Geld zorgt al voor een onderscheid

Uiterlijk zorgt al voor onderscheid.

Zal de ziel dan ook al verdeeldheid moeten schapen.

NEE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een ziel is de bron van leven. Leven gegeven vanuit een wens om verder te groeien. Met langzame schreden en met steeds meer zielen kunnen we een draai gaan geven aan onze wereld. Houden wij deze in het oog. Dan ontwikkelen we met elkaar de hemel op aarde.