Trillingsniveaus in de kosmos

We leven in een multidimensionaal stelsel. Veel mensen weten dat we twee dimensionaal beeld hebben. Een plat vlak waar we van 1 kant naar kunnen kijken. Driedimensionaal is ook bij velen bekend. De ruimte om ons heen is wat men noemt driedimensionaal. We kunnen dingen van diverse kanten bekijken.

In de spiritualiteit zijn nog veel meer dimensies mogelijk. Hiervan is het trillingsniveau hoger dan de meerderheid der mensen kan waarnemen. Er zijn dieren, zoals dolfijnen en vleermuizen die gebuik maken van een hogere dimensie dan de derde. Tot nu toe is er zekerheid omtrent de aanwezigheid van 7 dimensies die allen in waarneembaarheid een trillingsniveau hoger liggen. Hoe hoger de dimensie is, hoe hoger het trillingsniveau, hoe meer waarnemingen er zijn en ohe meer de zuiverheid van waarnemen toeneemt. Een persoon die in de vierde dimensie kan waarnemen zal deze dimensie niet zo duidelijk en zuiver kunnen waarnemen als iemand die in de vijfde dimensie kan waarnemen. Met de groei naar een hogere dimensie neemt ook de zuiverheid van de vorige dimensie toe.

Trilling is voor de wetenschappers onder ons te vatten in een grafiek met een middenlijn waarin de trillingslijn met een curve buigt naar de middenlijn toe en een golfbeweging maakt over de middellijn heen. De uitval zowel boven als onder de middenlijn is even groot. Als we de trilling per dimensie op dezelfde lijn uitzetten zal de trilling sneller gaan bewegen maar de boog zal dichter bij de middenlijn blijven. De zuiverste trilling en het hoogste niveau is als de trilling gelijk valt met de middenlijn.In de spirituele wereld wordt wel vaker de terminologie gebruikt dat men twee personen zich niet op hetzelfde trillingsniveau bevinden. Zo trachten ze te verklaren dat men elkaar niet begrijpt. Maar als iemand in een hoger trillingsniveau zit zal hij altijd de ander begrijpen. Hij of zij kan immers de lagere trillingsniveaus beter waarnemen en zo de ander heel goed begrijpen. Als je iemand dingen verteld boven zijn eigen trillingsniveau zal hij of zij dat niet kunnen begrijpen. Vandaar dat je altijd moet afstemmen in communicatie op het trillingsniveau van de persoon in de laagste dimensie. Er hoeft dan geen nadruk gelegd te worden op het verschil. Dit zou weer rangorde picking zijn. De rangorde picking is uit den boze. Daar is niemand bij gebaat. We zijn op de aarde om elkaar te begrijpen en moeite te doen om de communicatie goed te laten verlopen. Hier hoort geen onderscheid en benadrukking van verschillen bij. Hier hoort men juist van aansluiting op het gezamenlijk niveau uit te gaan. Het gaat om gezamenlijke groei. Leren van elkaar.