Client en Consult

De personen die bij mij aankloppen voor begeleiding zijn niet zozeer bij mij voor een consult. Het gaat meer om een intensief programma waarin je op zoek gaat naar jezelf. Je innerlijke ik en het hoe, wat, waar en waarom van jouw bestaan en wat je voor de toekomst kan betekenen. Hieronder een aantal voorbeelden: