Familie van de Water

De Watertjes bestaan uit vader moeder en twee dochters en een zoon. Ik kreeg ze doorverwezen van een collega. Toen ik waar ging nemen werd mij duidelijk dat er in dit gezin veel leed heerste. Een van de ouders was totaal afwezig. Niet op aarde. Andere ouder was al jaren aan het zoeken. Oudste dochter was vooral door het gebrek aan ouderlijk toezicht totaal de weg kwijt op het gebied van het paranormale. Aan de stimulerende middelen om dingen te vergeten. Ze leefde alleen maar in de vorige levens. Ik heb bij haar op afstand regressie toegepast middels dromen. Zo kon zij 's nachts verwerken uit voorgaande levens wat haar in dit leven zo hinderde. Zo kan ze nu eindelijk haar studie gaan vervolgen wat ze steeds moest afbreken door het leven wat ze leidde.

De zoon had bij zijn geboorte bepaalde aandoeningen die niet waren ontdekt door doktoren. Hij had een grote overdruk in zijn hersenen. Deze stonden zwaar onder druk. Het is te vergelijken met een waterhoofd. Dit werd bij hem veroorzaakt vanuit een niet verwerkt proces uit een vorig leven. Hij was omgekomen door verhanging aan zijn voeten. Hierdoor was alle bloed naar zijn hoofd gelopen en was zo aan het einde gekomen. Dit voorval speelde nog steeds parten in dit leven. Ze hadden ook doktoren afgelopen maar niemand kon deze jongen afhelpen van zijn concentratiestoornis en de continue zoem in zijn hoofd. Hij had ook altijd last van hoofdpijn. Door het magnetiseren op afstand moest ik heel voorzichtig met hem aan het werk. Hij moest gewoon naar school kunnen gaan. De blokkade in zijn nek zorgde nu voor de overdruk in zijn hersenpan. Bloed kon beter aangevoerd worden dan afgevoerd. Dit zorgde voor de problemen. Ik heb hem via magnetiseren af kunnen helpen van deze pijnen, concentratiestoornissen en de continue zoem.

De jongste dochter was de opofferingsgezinde van de hele familie. Zij is helder voelend (naast helderziend en wetend) en zo nam ze alle ellende van de overige familieleden over. Door het plaatsen van bescherming en het leren omgaan met het helder voelen, kan ze het nu gebruiken als signaal. Ze kan het verder ontwikkelen om later mooie dingen mee te doen. Haar intu´tie is nu een manier om voor gevaar te wijken.

De ouders leven als kat en hond. Ze blijven om de kinderen bij elkaar. Ze wisten niet dat ze hierdoor hun paranormaal gevoelige kinderen veel meer leed aan deden dan goed. Er moest structuur komen en ze moesten begrip tonen waar ze mee bezig waren. Door het gescheiden leven en elkaar afstand gunnen gaat het stukken beter. Een ouder blijft koppig. Dit heeft ook meer een financieel karakter. Dat is ook iets wat je niet moet vergeten. Voor velen is geld een heel belangrijke drijfveer om gevoel uit te schakelen. Geld gaat vaak voor persoonlijk welgevoelen van je naasten. Zodra deze persoon het besef heeft gekregen dat de pijn die hij heeft weggaat zodra hij zich niet laat leiden door het geld maar door het geluk in gevoel voor elkaar zal deze persoon ook voor het gezin een steun kunnen zijn. Nu is vluchtgedrag de enige drijfveer. De andere ouder is gewend geraakt door de zoektocht dat je aandacht krijgt bij mensen als je lijf niet in orde is en je klaagt over de vele dingen die je hebt. Hoe gekker de kwaal hoe meer aandacht je krijgt van doctoren, helpers en andere mensen. Langzaam heb ik haar het besef laten krijgen dat de kwalen die ze had, waren ingebeeld. Ze verwondde zichzelf in haar slaap, Bewust onbewust, om de aandacht te krijgen. Ze riep ook bezweringen en geesten op zichzelf af. Doordat ik die dingen kon doorbreken kreeg ze het besef van wat het leven echt inhield. Ik heb haar een doel mogen geven en een manier van leven aan kunnen leren hoe ze wel de aandacht zou krijgen die ze zo naarstig nastreefde en die ze verdiende. Een veel betere en meer betrouwbare aandacht.